American Beauty School

American Beauty School operon në Kosovë përkatësisht në Ferizaj dhe Gjilan që nga viti 2010. Si Qendër për aftësim profesional është me instruktoren e lincencuar nga TEXAS COSTUMETOLOGIST USA si OPERATOR INSTRUCTOR, me numer të licencës: 1565565. American Beauty School ështe në hap me kohen dhe trendet me të reja në fushen e bukurisë, ku instruktorja ndjek trajnime të reja cdo dy vite për të ta avancuar dhe vazhduar licencen për dy vite tjera që të jetë në hap me kohen dhe inovacionin.

Misioni i Qendrës sonë është për të përgatitur kandidatët për profesione jetësore duke u ofruar atyre aftësitë e nevojshme, si dhe pregaditje etike dhe akademike për të ushtruar në mënyrë efektive në teori dhe punë praktikë në profilet për të cilat janë trajnuar, Prandaj, American Beauty School është e përkushtuar që kandidatët,ti vë nën kujdesin dhe drejtimin e një Qendre profesionale të përkushtuar, dhe siguron një mjedis stimulues me materialet aktuale mësimore në dispozicion që kandidatët e certifikuar të jenë profesionale, për të cilët tregu ka nevojë.

Qendra profesionale

Ferizaj

Gjilan